PRIVCACYBELEID VAN “SYLVIA HAARMODE EN HAARWERKEN”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sylvia Haarmode en Haarwerken verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt bij Sylvia Haarmode en Haarwerken, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sylvia Haarmode en Haarwerken, Mispelkampdijk 4, 7251 DB te Vorden,  KvK nummer 09101312, Btw code 12897647OB01, AGB code 76088821.
Bereikbaar via of 0575-463066.

  1. Welke gegevens verwerkt Sylvia Haarmode en Haarwerken en voor welk doel

2.1 In het kader van de dienstverlening worden eventueel de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum, BSN nummer.
b) Adresgegevens eventueel postadres.
c) Telefoonnummer(s),  e-mailadres.
d) Foto’s als er sprake is van dienstverlening mbt haarweken.

2.2 Sylvia Haarmode en Haarwerken verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor registratie van een klantenkaart, om zo de gedane behandelingen te kunnen registreren.
b) Voor de declaraties van haarwerken of haaraanvullingen bij de VECOZO wordt er gebruik gemaakt van voor- en achternaam, geboortedatum, BSN nummer.

  1. Bewaartermijnen

3.1 Sylvia Haarmode en Haarwerken verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van 5 jaren. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
3.2 Foto’s welke gebruikt worden voor bestelling van een haarwerk en of haaraanvulling worden direct na levering vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sylvia Haarmode en Haarwerken passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sylvia Haarmode en Haarwerken gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het emailadres van Sylvia Haarmode en Haarwerken en of telefonisch  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sylvia Haarmode en Haarwerken zal je verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je klachten hebt of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen als vermeld in punt 5.1.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Sylvia Haarmode en Haarwerken, bereikbaar via of 0575463066.

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.